สิ่งที่เราเลือก

จะเป็นตัวเลือกหรือจะต้องเลือก

เรื่องพวกนี้นำพาความหนักใจมากมายตามมา

ไปเชียงใหม่ก็ด้วยเพราะสิ่งที่เราเลือกเอง สิ่งที่เชื่อมันเอง

การถูกปฎิเสธคราวนี้เป็นเรื่องราวที่ดีให้สอนตัวเอง

เวลาที่อัตตามันค่อยๆพองขึ้นเนี่ย

จะได้คอยจับตาดูมันไว้

แล้วก็เลือกดีๆ

– – – – – – – – – – – – – – – – –

แล้วเราก็เลือกไปแล้ว คอยดูกันเถิดว่าจะออกโภชน์ผลอันใด

Advertisements