ราคาที่ต้องจ่าย

ผมชอบการสนทนากับผู้คนที่จับจังหวะชีวิตเราถูก

เพราะบางทีแทบจะไม่ได้พูดอะไรเลย เขาก็รู้แล้วว่าเรากำลังเจอกับอะไร

Continue reading

Advertisements